+420 604 558 049
z.kosatecka@seznam.cz


Gamblerství / patologické hráčství

Ovlivnilo negativně vaše hraní některé z uvedených oblastí vašeho života?

 • hospodaření s časem - časová ztráta
 • hospodaření s financemi – finanční ztráty
 • vztahy v rodině – rozpadající se rodinné zázemí

Pročtěte uvedené body, které zachycují příznaky závislosti na hraní. Odpovězte si na ně.

 • Opakovaně se k hraní (sázení) vracím, přestože jsem si už několikrát v duchu řekl/a, že přestanu. Téměř pokaždé jsem toto předsevzetí porušil/a
 • Když mě napadne myšlenka na hraní (sázení) zmocní se mě takový neklid, že neudržím pozornost zaměřenou na to, co právě dělám
 • Je pro mě těžké dojít bezpečně domů, zvláště mám-li při sobě „rizikovou“ částku peněz. Jednám skoro jako stroj.
 • Myšlení na hraní (sledování výsledků sportovních utkání, kurzových sázek)mi zaberou mnoho času a omezují běžný život
 • Zneklidním, když u „mého stroje“ někdo sedí a hraje
 • Ztrácím při hraní pojem o čase a hraní mě pohltí do té míry, že zapomenu na okolní svět
 • Abych zamezil ztrátám, snažil/a jsem se vědomě regulovat množství peněz investované do hraní (sázení) a většinou jsem limit nedokázal/a dodržet
 • Půjčil/a jsem si peníze na to abych mohl/a jít hrát
 • Snažil/a jsem se zmírnit prohru dalším riskováním finanční ztráty. Do herny jdu s představou, že získám zpět prohrané peníze
 • Mívám falešný pocit, že tentokrát to určitě vyjde, protože už jsem byl/a jen kousek od výhry
 • Mívám pocit, že tentokrát to nevyšlo jen proto, že jsem neměl/a štěstí
 • Hraní před ostatními tajím
 • K hraní (sázení) jsem použil/a peníze, které mi nepatřily
 • Peníze na hraní (sázení) si půjčuji od přátel, mám stále větší problém dlužnou částku splatit
 • Peníze na hraní (sázení) jsem získal drobnou lží, prodejem cennosti nebo krádeží, ačkoliv dříve bych něco takového nebyl/a schopen/a udělat
 • Abych mohl /a hrát (sázet) mám otevřený úvěr u jednoho i více peněžních ústavů
 • Poslední dobou jsem podrážděný/á, dělá mi problém věnovat se běžným činnostem, pociťuji úzkost a špatně spím
 • V hlavě se zabývám jen čísly, nedokáži myslet na nic jiného
 • Přestože jsem se svěřil/a se svým problémem blízkým lidem, nikdy jsem neřekl skutečnou výši prohraných peněz.
 • Občas mě napadne, že prohrané peníze přeci jen získám zpět a znovu myslím na hru

Negativní odpověď pouze znamená, že daný příznak nemáte. Není to známka toho, že váš problém je méně závažný.

Na uvedené ose se umístěte podle toho, jaký je v současné době váš vztah k hraní /sázení:

 • náhodné hraní
 • pravidelné hraní
 • nadměrné hraní
 • nezvladatelná touha hrát

náhodné hraní: čas od času mě napadne myšlenka, že zkusím štěstí a tak vyplním tiket nebo si koupím stírací los.

pravidelné hraní: vždy, když je období výplaty nebo uzavřu dobrý obchod si jdu zahrát nebo vsadit. Vždy když jdu za kamarády, posedím a pak si jdu zahrát. K mému týdennímu rituálu patří to, že si nechám zkontrolovat tiket a znovu vsadím.

nadměrné hraní: pokaždé, když mám příležitost, zajdu do herny. Na hraní /sázení/ potřebuji stále více peněz.V herně jsem i proti svému původnímu plánu. Přemýšlení o výhře a prohrách mi zabírá stále více místa v mysli. Konflikty na pracovišti nebo v rodině se stávají záminkou proto, abych mohl/a hrát. Když se pustím do hraní, kolikrát zapomenu na povinnosti, které jsem dříve plnil/a se samozřejmostí. Jakmile dostanu pěníze „navíc“ zamířím do herny.

nezvladatelná touha hrát: nemohu se zbavit nutkavých myšlenek na hraní. Téměř celý svůj čas uvažuji v číslech, přemýšlím o tom, jak bych mohl/a vyhrát. Pro získání peněz na hraní jsem se uchýlil/a k drobné lži nebo podvodu. Abych mohl/a jít hrát, více či méně vědomě vyvolám konflikt. Přes všechna předsevzetí jako automat vždy dojdu do herny. Stačí mi slyšet známou znělku nebo zvuk připomínající automat a mám neudržitelnou touhu hrát.

POTŘEBUJI POMOC - Základní kroky

KONZULTACE - INFORMACE - LÉČBA

Individuální konzultace: pro člověka s problémem gamblerství/alkoholismu/jinou závislostí pro partnera/ku nebo jinou osobu žijící s patologickým hráčem/alkoholikem / jinak závislým

Párová konzultace: omezený počet sezení pro manželské nebo partnerské

Informace jsou důležitým základem pro léčbu

 • diagnóza gamblerství /alkoholismu/jiné závislosti
 • nezbytná opatření
 • jak postupovat v rámci rodiny
 • perspektiva do budoucna

Léčba

individuální50 min.1-2x týdně (dle dohody)
skupinová90 min.1x týdně
podpůrná skupina90 min.1x měsíčně

CO DĚLAT KDYŽ JSEM ZÁVISLÝ?

Přestaňte problém skrývat
nezůstat s problémem sám, obrátit se

 • na rodinu
 • na přátele
 • na psychoterapeuta

Zajistěte si informace

 • získat veškeré dostupné informace o problémovém hraní (gamblerství) /pití (o jiných závislostech)
 • využít literaturu
 • využít informace na internetu

Hledejte pomoc zvenčí
problém konzultovat s psychoterapeutem a hledat účinná řešení

POTŘEBUJI LÉČBU

Psychoterapie závislostí má určitá specifika. Má dvě složky: režimovou a seberozvojovou.

Režimová: zahrnuje postupy, které mají klienta podpořit a ochránit ho před relapsem (opětovné hraní/sázení/pití)

Seberozvojová: předpokládá ochotu klienta odkrývat vzorce chování, které přispěly k rozvoji patologického hraní a předpokládá ochotu měnit své postoje a nevýhodné modely chování

Formy léčby pro ambulantní docházení:

 • individuální
 • skupinová