+420 604 558 049
z.kosatecka@seznam.cz


Související problémy


Impulzivní přejídání

Platíte za konzumaci jídla něčím jiným než penězi?

 • svým zdravím
 • svým sebevědomím

Pro orientaci si projděte níže uvedené body

 • jím přesto, že nemám hlad
 • moje myšlenky se často upínají k jídlu
 • jím nepravidelně
 • trápí mě nutkavé myšlenky na jídlo
 • nedokáži ovládat neodolatelnou potřebu jíst
 • když se pustím do jídla neumím přestat
 • jedení mi přináší krátkodobou úlevu
 • přejídání mi způsobuje fyzickou bolest
 • pokaždé když skončí záchvat jedení mám výčitky svědomí a pocit méněcennosti
 • bezvýsledně se snažím omezit množství konzumovaného jídla
 • záchvat jedení mě přepadá bez ohledu na to zda prožiji pozitivní nebo negativní událost
 • pocity viny mě nutí cvičit dlouhé hodiny
 • jím tajně
 • budím se a jím v noci
 • cíleně vyhledávám prostředí kde se podává jídlo
 • cíleně ogranizuji společenská setkání s úmyslem jíst
 • pro svoje chování hledám racionální důvody
 • trpím poruchou spánku
 • Opatření
 • Informace
 • Konzultace
 • Léčba

Opatření:

 • přestaňte svůj problém skrývat a zajistěte si podporu zvenčí
 • obnovení pravidelnosti jídelního režimu
 • léčba

Informace si zjistěte:

 • u odborníků
 • z literatury
 • prostřednictvím internetu

Konzultace:

 • s psychologem
 • výživovým poradcem
 • lékařem

Léčba:

 • individuální
Dospělé děti alkoholiků

Jakékoliv dlouhodobé onemocnění jednoho člena rodiny významným způsobem ovlivňuje atmosféru a dění v celém rodinném systému Alkoholismus jednoho nebo obou rodičů tak představuje vážný problém, který se promítá do života dětí a který je celoživotně poznamenává.

Týká se to vás?

 • trpíte nejistotou a pocity méněcennosti?
 • máte problémy v navazování vztahů ?
 • máte problémy s plněním povinností?
 • trpíte úzkostmi a depresemi?
 • máte problémy s návykovými látkami nebo hazardem?

Pro orientaci si projděte tyto body:

 • těžko dokončuji započaté úkoly
 • lžu přestože k tomu nemám zjevné důvody
 • jsem k sobě nadměrně sebekritický/á
 • snažím se dělat vše bezchybně
 • mám problémy v navazování důvěrných vztahů
 • často přebírám odpovědnost za druhé
 • často mívám pocit selhání
 • ve snaze před druhými obstát si přibírám další povinnosti
 • často trpím pocitem, že jsem neudělal/a dost
 • ve společnosti obtížně komunikuji
 • málokdy sděluji vlastní názor
 • často unikám do svého vlastního světa
 • cítím se vnitřně velmi nejistě
 • ačkoliv na ostatní působím drze, vnitřně velmi trpím
 • mnohdy se směji i když uvnitř cítím smutek a zoufalství
 • často se chovám nezopovědně
 • v dětství jsem se kamarádil s problémovými dětmi
 • jsem snadno ovlivnitelný/á
 • jednám neuváženě bez ohledu na následky
 • často unikám do alkoholu
 • občas vybuchnu zlostí aniž by k tomu byl zjevný důvod
 • znenadání mě přepadá strach a úzkost

POTŘEBUJI POMOC - Základní kroky

Individuální konzultace: objasnění problému a návrh vhodného terapeutického postupu

Informace: odborné pracoviště a dostupná literatura

Léčba: podle povahy problémů buď individuální nebo skupinová

Jak zvládám dlouhodobý stres?

Mnoho lidí hledá pomoc u psychiatra pro špatný spánek, tlak na prsou, pocit úzkosti a paniky nebo stav hlubokého smutku. Mnoho lidí si klade otázku proč se jim opakovaně hroutí partnerské vztahy nebo proč naráží v mezilidských vztazích.
Výskyt problémů nesouvisí mnohdy s aktuálně probíhající životní situací, ale jen se do ní nepříznivě promítá negativní zkušenost z minulosti. Nepříjemné stavy prožíváme jako dlouhodobý strach z nejistoty, nedostatek důvěry v sebe a ostatní lidi, strach ze závazku, vyčerpávající snahu vše kontrolovat.
Ztráta jistoty a pocitu bezpečí nebo ztráta důvěry, že se mohu spolehnout na blízkého člověka má většinou kořeny v dětství. Životní situace, kterými aktuálně procházíme mohou jen připomínat staré uspořádání věcí a znovu oživovat nebo prohlubovat nepříjemné stavy.

Jak reaguji v životně náročných situacích?

 • ustupuji druhým
 • bojím se, že mě lidé nebudou mít rádi
 • lpím na své pravdě a neumím se omluvit
 • věřím, že se vyhnu nepříjemným životním skutečnostem
 • rád/a ovládám lidi i události
 • kritiku vnímám jako své selhání
 • vznikne-li nedorozumění, cítím vinu
 • unikám před zodpovědností
 • mám pocit, že jsem jiný/á než ostatní
 • nesnáším nespravedlnost
 • vyskytne-li se nějaký problém, musím ho zmapovat do posledního detailu
 • nejraději spolehám sám/a na sebe
 • k okolnímu světu jsem kritický/á
 • vztahy s ostatními lidmi se pro mě stávají nepřehledné

Obranné adaptační mechanismy na dlouhodobý stres
je soubor příznaků, kterými zpravidla trpí lidé, kteří byli po dlouhou dobu vystavováni stresu. Stresové situace často vznikají ve spojitosti se závislostním jednáním nebo se závislostním chováním, blízkého člověka, ale nemusí aktuálně se závislostní problematikou souviset.

Co k nim patří:

 • Obsesivně kompulsivní porucha (nutkavá neuróza)
 • Pocity izolace
 • Úzkostná porucha
 • Deprese

Ostatní problematika

 • poruchy spánku
 • psychosomatická onemocnění

Co dělat?

 • individuální nebo skupinová psychoterapie
 • v případě nutnosti podpora léky po předchozí konzultaci s lékařem