+420 604 558 049
z.kosatecka@seznam.cz


Závislost na alkoholu

Jsem závislý/á na alkoholu?

Platíte za své pití něčím jiným než penězi?

 • vztahy v rodině?
 • svým zdravím?
 • profesní pozicí?

Projděte jednotlivé body

 • v minulosti jsem se vždycky jednou za čas rád/a napila/a, nyní však piji stále častěji
 • když se napiji, cítím se daleko lépe
 • pokud začnu pít, ztrácím pojem o čase
 • abych se cítil/a dobře, potřebuji více alkoholu, než tomu bylo v minulosti
 • pokud nemám v dosahu alkohol, cítím napětí a nervozitu
 • když začnu pít, přestávám plnit povinnosti a nedržím dané slovo
 • s pitím většinou neumím přestat, přestože vím, že z toho budu mít nepříjemnosti
 • můj vztah k alkoholu znepokojuje lidi v mém okolí
 • poslední dobou se stává, že někdo z mých blízkých se snaží moje pití omezit
 • již několikrát jsem si řekl/a, že budu pít s mírou, ale téměř pokaždé jsem předsevzetí porušila/a
 • většinou to s pitím přeženu a pak mám výčitky svědomí a pocity viny
 • svoje pití před ostatními tajím, protože se za své chování stydím
 • opakovaně se k alkoholu vracím, přestože jsem se rozhodl/a na čas abstinovat
 • pro sebe i ostatní hledám důvody, proč musím pít
 • ve společnosti většinou abstinuji, piji raději sám/a
 • jsem-li nucen/a delší dobu abstinovat při první příležitosti vypiji daleko větší množství alkoholu než obvykle
 • nezáleží mi na tom, jaký alkohol piji
 • stává se mi, že když večer piji, druhý den si nevybavuji některé události
 • kvůli pití jsem ztratil/a své koníčky
 • uvědomuji si, že jsem kvůli pití ztratil/a své přátele

Uvedená tvrzení slouží pro základní orientaci v problému. Negativní odpověď nemusí být známkou toho, že daný problém nemáte.


POTŘEBUJI POMOC - základní kroky


 • Konzultace
 • Informace
 • Léčba

Individuální konzultace: se závislým, s rodinným příslušníkem, s jinou osobou v blízkém kontaktu se závislým

Párová konzultace: omezený počet sezení pro manželský pár nebo pro partnery

Informace:

 • základní poznatky o diagnóze Závislost na alkoholu
 • nezbytná opatření pro udržení abstinence
 • jak postupovat v rámci rodiny
 • perspektiva do budoucnosti

Léčba:

individuální terapie: 50 min.
skupinová terapie: 90 min.
podpůrná skupinová sezení: 90 min.
párová sezení: 50 min.

Co dělat, když jsem závislý?

Přestaňte problém skrývat
nezůstávejte s problémem sám, obraťte se

 • na rodinu
 • na prátele
 • na terapeuta

Zajistěte si informace
zjistěte veškeré dostupné informace o problematice závislosti na alkoholu

 • od odborníků
 • z literatury
 • využijte internet

Hledejte pomoc zvenčí

 • laickou - u lidí, kteří mají s tímto typem závislosti zkušenost
 • odbornou - lékař, psycholog, centrum krizové intervence

Psychoterapie závislosti na alkoholu má svá specifika. Skládá se ze dvou složek: režimové a seberozvojové.

Režimová: zahrnuje postupy, které mají podpořit a ochránit klienta před recidivou

Seberozvojová: předpokládá ochotu klienta odkrývat vzorce chování, které k závislosti přispěly předpokládá ochotu měnit postoje a nevýhodné modely chování

Formy léčby pro ambulantní docházení

 • individuální
 • skupinová